Jüterbog – Potsdam – Nauen – Oranienburg


Buchholz

Bahnhof Buchholz, Straßenseite (Sept. 2000)


Buchholz

Bahnhof Buchholz, Bahnsteigseite (Sept. 2000)


Zurück zur Streckenseite